VIP u cestovnom prometu

„Vozači i poslodavci u cestovnom prometu“ projekt je koji će Sindikat hrvatskog vozača u narednih 18 mjeseci provoditi s projektnim partnerom, Hrvatskom udrugom poslodavaca

U okviru Europskog socijalnog fonda, operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. – Jačanje socijalnog dijaloga – faza III, Sindikat hrvatskog vozača kao nositelj projekta „VIP u cestovnom prometu“ potpisao je s Ugovaračkim tijelom Ministarstvom rada i mirovinskog sustava Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu od 1.255.804,92 kune.

Svrha projekta „VIP u cestovnom prometu“ (Vozači i poslodavci u cestovnom prometu) je da zajedničkim naporima profesionalnih vozača i poslodavaca ojačaju i unaprijede bipartitni socijalni dijalog u sektoru prometa. Ciljevi projekta su podignuti kvalitetu tog dijaloga jačanjem administrativnih i stručnih kapaciteta socijalnih dionika kroz bolju informiranost, veće razumijevanje, edukaciju, razmjenu iskustava pozitivne prakse i poticanje bipartitnog socijalnog dijaloga radi kontinuiteta dijaloga i povećanja socijalne kohezije u društvu u skladu s Prioritetnom osi 4 OP ULJP-a. Projektnim aktivnostima i stanjem na tržištu rada (potražnja za vozačima) potaknut će se poslodavce na promjene i razvojne projekte u njihovim prijevozničkim tvrtkama, a profesionalnim vozačima otvorit mogućnost da se aktivnije uključe i kroz kvalitetniji socijalni dijalog rješavaju pitanja zaštite svojih prava i uvjeta rada.

Ovakvim inovativnim pristupom ciljnim skupinama doprinijet će se učinkovitijem dijalogu od strane profesionalnih vozača, a u tom nastojanju Sindikat ima punu podršku poslodavaca okupljenih u njihovu udrugu, i koji su partneri na projektu. Kroz kampanju za jačanje bipartitnog socijalnog dijaloga koja uključuje 10 izravnih susreta socijalnih partnera na kojima će se kroz predavanje i prezentaciju edukativnog video spota govoriti o važnosti i ulozi socijalnog dijaloga i prezentirati zaključke i aktivnosti Bipartitnog socijalnog vijeća za cestovni promet, na temelju pravne analize zakonodavnih rješenja o radnom vremenu vozača, osigurat ćemo socijalnim partnerima pozitivnu platformu za razumijevanje i poticanje učinkovitog socijalnog dijaloga što bi rezultiralo smanjivanjem neprijavljivanja radnika na odgovarajuće radno vrijeme, neplaćanje povećane plaće radnicima kada na to imaju zakonsko pravo i isplatama plaće ili dijela plaće „na ruke“, odnosno povećanjem broja sklopljenih kolektivnih ugovora.

Potrebe ciljnih skupina su osnovna znanja i bolja informiranost o važnosti, ulozi i mogućnostima rješavanja problema kroz socijalni dijalog, pravna znanja i zakonodavne mogućnosti utjecanja na nacionalne politike u rješavanju problema socijalnim dijalogom u sektoru prometa, veće razumijevanje uloge i odgovornosti sindikata kao dionika socijalnog dijaloga, usvajanje znanja i razvoj kompetencija za jačanje socijalnog dijaloga, te mogućnost međusobnog upoznavanja zbog uspješnije suradnje i razmjene iskustava.

Izravno se cilja prema 50 poslodavaca s fokusom na realni sektor, 200 vozača članova sindikata, 48 sindikalnih povjerenika SHV, 9 članova Bipartitnog socijalnog vijeća za cestovni promet i 9 članova “Koordinacije za srednju i jugoistočnu Europu” i Međunarodne organizacije vozača U.I.C.R. iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i BiH.

 

 

Comments

comments